SkyFree

skyfree_logo

LOCA Albania – Linja e Produkteve SkyFree

Karakteristikat e Përgjithshme

SkyFree është lloji i palosshëm dhe “Bioclimatik” i tendave së familjes Sky.

Përmes një mekanizmi me motor dhe sustë që është i integruar në sistem, panelet e aluminit që përbëjnë tavanin lëvizin mbrapa dhe përpara dhe ju lejojnë të merrni një strukturë tavani të hapur, të mbyllur ose të gjysmë të hapur.

Këndi i hapjes që ju do të merrni në panelet e tavanit ju jap mundësinë e mbrojtjes, ventilimit dhe kontrollit të dritës, të gjitha në të njëjtën kohë.

Përveç këtyre, profilet e plastikëve që do të shtohen në sistem në përputhje me kërkesën tuaj do të mundësojnë përsosmërisht izolimin e mirëfilltë të panelet tavanore.

Avantazhet e përdorimit:

Të mbyllura, gjysmë të mbyllura ose komplet të hapura të përdorimit, të gjitha do të bëjnë një kontribut të pakrahasueshëm për cilësinë e jetës suaj. Në produktin tonë SkyCloud, panelet prej alumini që formojnë tavanin hapen me kënde midis 0 dhe 55 gradë do t’ju japin një liri të pakufizuar përdorimi.

Ndërsa SkyCloud mund të instalohet si një produkt i pavarur që qëndron në këmbët e veta, ai gjithashtu mund të montohet në zonat nën tavan ose në sipërfaqe murale.

Duke mbledhur numrin e dëshiruar të produkteve krah për krah në drejtimin e dëshiruar, modeli SkyFree do t’ju lejojë të mbuloni plotësisht zonën që ju nevojitet për të mbuluar.

Modelet e tendave SkyFree jane:

Metoda e përdorimit:

SkyFree ka një dizajn elegant dhe të fortë që ju mund të përdorni në ambjente përsonale si vila ose biznesi si bare restorante, hotele dhe tarraca për t’i mbuluar.

Falë dizajnit të tij inovator dhe opsioneve të krijuara në përdorimin e zonës, ju krijon zonat ku mund të jetoni me kënaqësi.

Pjerrësia:

Tendat automatike me motor SkyFree duhet të montohen më një pjerrësi të paktën 6 gradë nga pjesa prapa në pjesen e përparme.

Pjerrësia është faktori kryesor që mundëson rrjedhjen e ujit për të mos akumuluar mbeturina ku, nëpërmjet kanalit të kullimit, të shkarkohet.

Përmasat

Përmasat e nevojshme për prodhimin e tendës SkyFree janë si më poshtë:

A: Gjerësia totale
B: Gjatësia totale
C: Lartësia e shtyllave

Kufizimet

Kufijtë e matjes së sipërme dhe të poshtme të përcaktuara për prodhimin e tendave automatike me motor SkyFree janë si më poshtë:

Kapaciteti i Rrjedhjes Dhe shkarkimit të Ujit

Për çdo 32 m2 siperfaqe cope PVC modeli i tendave automatike SkyFree kërkon njësinë “1” të leg assy.

SHKARKIMI I NË RAST EMERGJENCE

Për herë të parë në industrinë e tendave automatike me motor, aftësia e “Sharkimit në Rast Emergjence” është unike për tregun shqipëtar. Në rastet të rreshjeve të shumta dhe kur rrezikohet që uji i akumuluar në pjesën e sipërme të tendes të depertojë brenda tendës, eliminohet me sistemin e emergjences së shkarkimit të ujit që të gjitha tendat automatike që prodhon LOCA Albania kanë. Në këtë mënyrë ju mund të rrini të qetë sepse tendat LOCA janë zgjedhja më e sigurt!