Sistemi i Xhamave Piston

Sistemi i xhamit me piston quhet ndryshe WindBreaker pasi ka funksion prerjen e erës.Këto xhama hapen dhe mbyllen në mënyrë manuale,duke e rreshqitur xhamin.Gjithashtu ato janë të pajisura me rrota që e bën me komode përdorimin e tyre,këto rrota kanë një mekanizëm fiksues.

 

Përdoret kryesisht në restorante, si ndarës nga hapësira e jashtme. Mund të përdoret në rastet kur ka një tavan, ose si një pajisje e pavarur kundër erës. Duke tërhequr poshtë dërrasën e sipërme të xhamit, kundërpesha horizontale ngrihet lart. Kolona alumini 40 mm të gjera dhe 80 mm të thella. Kundërpesha horizontale me gjerësi 120 mm.Jane te pajisura me profile alumini diskrete me trashesi 8-10mm.

Gjerësia Max e tyre është 165cm,ndërsa lartësia Max 190cm.

Karakteristika kryesore Ndërprerja e Erës.