Pier Sliding Glass Systems

Pier Glass Systems është një sistem xhami i kontrolluar manual me bosht horizontal.
Sistemet tona rrëshqitëse Pier janë plotësuese si në aspektin e dizajnit ashtu edhe në funksionalitetin, të projektuar posaçërisht për t’u përdorur në produktet tona të pjergullave.

Megjithatë, me një strukturë ndërtimi fleksibël dhe të adaptueshëm, ju mund të aplikoni me siguri çdo zonë që ju nevojitet.