Seria Daphne

Daphne përbëhet kryesisht nga një strukturë të veçantë mbështetëse të ndërtuar në majë të shtyllave të çelikut.

Kjo është e montuar në shtyllën qendrore me ndihmën e pjesëve të veçanta të varësave të çelikut që janë të lidhura mbi profilet e hekurit mbajtës të tendës.

Falë materialeve të madhësive 100x100x3mm, 100x150x4mm ose 200x200x5mm, te cilat përdoren sipas përmasava të strukturës metalike, do t’ju shërbejë si një tende e forte dhe unike për vite me rradhë.

Sidomos në ato zona të kufizuara ku vendosja e një mbështetje për shinat e tendës nuk është e mundur (si montim në mur ose tavan), Daphne ju paraqet një zgjidhje unike dhe elegante.

Në modelin Daphne, meqenëse nuk ka kanale për shkarkimin e ujit, ikja e ujit është e mundur vetëm nga zinxhirët që do të lidhen pas rrymës apo rënies së lirë të ujit.

Tendat Daphne mund të prodhohen dhe përdoren në mënyrën e një moduli të vetëm ose duke bashkuar më shumë se një tendë në drejtimin e dëshiruar, mund të përdoret gjithashtu si një multiplex, pra një sistem me shumë tenda

Në thelb, tendat automatike me motor mund të prodhohet duke përdorur serinë e profileve “GOLD” dhe “DIAMOND”.

Profilet Diamond
Profilet e serisë DIAMOND kanë kapacitet projektimi duke arritur në gjatësi deri në 12 metra, pra ju mund të gjeni një mundësi të përsosur zgjidhjeje për kërkesat tuaja më të mëdha për mbylljen e ambjentit të jashtëm të biznesit, ose shtëpisë tuaj.
Profilet Gold
Seria GOLD plotëson kërkesat e matjes së projektimit për ambjente mbulimi deri në 8 metra (ose më pak) në mënyrë të përballueshme nga ana e kostos por pa sakrifikuar cilësinë.

Detaje te tendave

Duke marrë parasysh se ndriçimi shton vlerën në vizualitetin e tendave automatike me motor, LOCA Albania.