Perdet Roof Zip

Perdet Roof Zip,janë perde të ideuara për tu vendosur sëbashku me sistemin tonë Bioklimatik SkyFix me tavan xhami.Këto lloje perdesh u ideuan si produkte shtesë për të kënaqur të gjitha nevojat e klientëve tanë.

Roof Zip vendosen në pjesën e sipërme të tavanit të xhamit dhe hapja/mbyllja e tyre mundësohet nga telekomanda.

Cdo gjë tashmë është më e thjeshtë mjafton që ju të zgjidhni modelin që preferoni dhe ne do t’ju ndihmojmë me të gjithë komponentët tanë.

Detaje te Roof Zip